Ziyaretçi Sayısı

Bugün:
 
TSE Hizmet BelgesiArıtma Tesisi Sipariş Formu

 
 
 
 
 
 
 
Danışmanlık Hizmetleri

Şirketimiz, su ve atıksu arıtımı problemlerinin çözümünde, işletmecilikten gelen geniş bilgi birikimine sahip elemanlarımızla hizmet vermekte olup, tasarladığımız tesislerde, optimum yatırım maliyeti ve buna bağlı olarak minimum işletme giderinde maksimum verimi sağlamayı hedeflemektedir.

Şirketimiz, atıksu arıtma tesisi işletme danışmanlığı, ÇED Raporu (Çevresel Etki Değerlendirmesi) hazırlatma ve GSM Ruhsatı (Gayri Sıhhi Müesseseler) alınması konularında işletmelere hizmet vermektedir.

 

GSM Ruhsatı İşlemleri
İşletmeler için gerekli olan aşağıda sıralı izinlerin alınması aşamalarında gerekli mühendislik ve danışmanlık hizmeti verilmektedir
• Yer Seçim İzni
• Tesis İzni
• Deşarj İzni
• Emisyon İzni
• Açılma Ruhsatı


   Web Tasarımı Heweso Tarafından Yapılmıştır
Mümessilliklerimiz: MultiClair, ASIO
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Cevre Muhendisleri Odası İller Bankası İTÜ Çevre Mühendisliği İSKİ Tekirdağ Belediyesi Çorlu Belediyesi