Ziyaretçi Sayısı

Bugün:
 
TSE Hizmet BelgesiArıtma Tesisi Sipariş Formu

 
 
 
 
 
 
 
Arıtma İşletme Danışmanlığı

Mevcut Sistemin proses uygunluğu açısından değerlendirildiği bir Teknik Raporun Hazırlanması (Bu rapor dahilinde arıtma sisteminiz için gerekli / gereksiz olan ekipmanlar listelenir ve aynı zamanda yapılması gerekli işler var ise bunlar için iş - termin planı hazırlanır.)

Eko Trend Arıtım Teknolojileri;
• Firmanızın resmi makamlarla olan yazışmalarını işletmeniz adına takip eder ve sonuçlandırır.
• Proje Onay dosyasının hazırlanması Çevre Bakanlığına yada ÇEVRE İL MÜDÜRLÜĞÜNE sunulması ve deşarj izin başvurusu sırasında web tasarım işverene danışmanlık yapar.
• Deşarj ve Emisyon izninin alınması için gerekli prosedürlerin gerçekleştirilmesini ekonomik ve hızlı bir şekilde sağlar.  Web Tasarımı Heweso Tarafından Yapılmıştır
Mümessilliklerimiz: MultiClair, ASIO
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Cevre Muhendisleri Odası İller Bankası İTÜ Çevre Mühendisliği İSKİ Tekirdağ Belediyesi Çorlu Belediyesi