Ziyaretçi Sayısı

Bugün:
 
TSE Hizmet BelgesiArıtma Tesisi Sipariş Formu

HAKKIMIZDA

Bugün ülkemizin, bilim adamlarının, yatırımcıların ve halkın gündemini en fazla meşgul eden ve gelecekte de edecek olan büyük boyutlara ulaşmış bir çevre kirliliği ile karşı karşıyayız. Yalnız yatırımcının, sanayinin ya da plancının değil birey olarak bizlerinde muhatap bulunduğu bu olumsuz çevresel etkiyi soluduğumuz havada, içtiğimiz suda, kokladığımız çiçekte somut olarak hissediyor ve yaşıyoruz. Denizlerimizde canlı yaşam hızla tükeniyor, soluduğumuz havanın patolojik etkileri her geçen gün artıyor ve belirginleşiyor.

Dünyamızın ve ülkemizin doğal ve ekonomik değerlerini tahrip eden bu olumsuz durum karşısında insana yakışır bir yaşam çevresi oluşturma çabamız temelinde yaşlı dünyamızın geleceğinden kaygı duyan herkesin birleşeceği bir anlayış yatmaktadır ki; “bu dünya bizlere atalarımızdan kalan bir miras değil; çocuklarımıza teslim edeceğimiz bir emanettir.” Gerek sanayici ve yatırımcılar, gerek biz müteahhitler ve gerekse konu ile ilgili hukuki mevzuatı düzenleyenler konuya bu düşünce ile yaklaşırsa gelecek nesillere bizlerden gururla söz etmelerini sağlayacak bir yaşama ortamı bırakabiliriz.

EKO TREND ARITMA TEKNOLOJİLERİ; faaliyet konuları dahilinde hem doğanın kirlenmesini önlemeye çalışmak,  teknolojik çözümler sunmak, kirlenmiş doğa kaynaklarını veya insan sağlığına olumsuz web tasarım etki yaratabilecek olumsuzlukları olan kaynakları yine kendi faaliyet konuları dahilinde, arıtarak çevreye bir damla bile olsa katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

EKO TREND ARITMA TEKNOLOJİLERİ; sadece su, atık su değil aynı zamanda deniz kirliliğinin önlenmesinden tutunda, rahatsız edici kötü kokuların giderimine yönelik hizmetler vermeye varan geniş ürün yelpazesinde çalışan komple bir çevre mühendisliği firmasıdır.

Uygar toplum yaşamının sürdürülebilirliği doğayla uyum içinde olmasına bağlıdır. EKO TREND ARITMA TEKNOLOJİLERİ olarak kurulduğumuz günden bu yana uygar yaşamın doğaya zarar vermeden sürdürülebilmesine ve doğal gelişimin uygar yaşam üzerindeki olumsuz olabilecek etkilerini engellemeye çalışıyoruz. Tüm bunları yaparken hedefimiz uygarlığın gereksinimleri ile doğanın korunması arasındaki dengeyi sürdürecek çözümler üretmektir.

Sağladığımız ürün ve hizmetlerden de anlaşılacağı üzere yerleşik mühendislik uygulamalarının yanı sıra, çevre mühendisliği ve çevre biyoteknolojisinde öncü olmayı, yeni gelişen teknikleri ilk uygulayan olmayı kendimize hedef olarak belirledik. Yeni gelişen tekniklerin uygulaması pahalı yöntemler değil, gereksinim duyan herkesin sahip olabileceği fiyatlardan sağlandığında yaygın ve faydalı yöntemler olduğunun bilincindeyiz.

Bundan dolayı faaliyetlerimizde yerel kaynaklara öncelik vermekteyiz. Bitmiş ürünü ithal edip kullanıma sunan veya ithal süreçlere dayalı üretim yapan bir şirket değil, yaratıcı bir şekilde geliştirdiği ürünlerle kullanıcıya yüksek teknolojiyi uygun fiyatla sağlayan, iş ortaklarının rekabet gücünü artıran bir şirket olmaya özen gösteriyoruz.

Bu şekilde yaptığımız çalışmanın şirketimize, ürünlerimizin kullanıcılarına ve iş ortaklarına uzun vadede sağlayacağı faydanın bilincindeyiz. Sürdürülebilir kalkınma planları paralelinde ekonomik gelişmeyle doğa arasındaki dengeyi kurabilmenin en önemli şartlarından birinin kaynakların korunabilmesi ve optimum kullanımı olduğunun farkındayız. Çevre üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan uygarlığın sürdürülmesini hedefleyen faaliyetlerimizde, sadece ürünü değil, ürünün amaçladığı çözümü sağlamayı kendimize ilke edinerek sizlere faaliyet konumuzda en kaliteli hizmeti de sunmayı amaçlamaktayız.

EKO TREND ARITMA TEKNOLOJİLERİ’nin ana faaliyet alanı, Su ve Atıksu Arıtma Tesisleri, Endüstriyel Amaçlı Proses Suyu Hazırlama Sistemleri, Katı Atık Bertarafı gibi Çevre Teknolojileri ile İsale Hatları ve Su, Atıksu ve Kanalizasyon Şebekeleri gibi Altyapı İnşaatları olmakla beraber, Sistem Yapı, Konut, İş Merkezleri, Kolej Kampüsleri, Endüstriyel Tesis ve Teknolojik Modernizasyon İnşaatları gibi diğer genel inşaat alanlarında da hatırı sayılır projelere imza atmıştır.  Web Tasarımı Heweso Tarafından Yapılmıştır
Mümessilliklerimiz: MultiClair, ASIO
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Cevre Muhendisleri Odası İller Bankası İTÜ Çevre Mühendisliği İSKİ Tekirdağ Belediyesi Çorlu Belediyesi